دوربین توتالی تجهیزات نقشه برداری
جی پی اس مولتی فرکانس ژئوپوز Geopos G10 Plus
ژوئن 26, 2019
نقشه برداری- توتالی
جی پی اس مولتی فرکانسه کام ناو ComNav-T300.PLUS
ژوئن 27, 2019

دقت اندازه گیری زاویه 5 ثانیه
قرائت زاویه به دوصورت 1 ثانیه و 5 ثانیه
قرائت زاویه بصورت دلخواه درجه  گراد-میلی گان
دوطرف کیبورد
بزرگنمائی 30 برابر
قطر عدسی شیئی45 میلیمتر
محدوده فوکوس از 5/0 متر تا بینهایت
ضریب استادیمتری 100
تصویر مستقیم
بزرگنمایی عدسی چشمی 3 برابر
دامنه کارکرد کمپانساتور3± دقیقه
دقت کمپانساتور1± ثانیه
دقت تراز لوبیایی میلیمتر 2 /30 ثانیه
دقت تراز کروی میلیمتر 2 / 8 دقیقه
زمان کارکرد 20 ساعت
دامنه دید عدسی چشمی 5 درجه
وزن 5 کیلوگرم
کاربردها : 
تعیین راستاهای شاقولی
پیاده نمودن زوایای قائم
انجام عملیات پروفیل برداری
برداشت و پیاده سازی درصد شیب
برداشت و  پیاده کردن زوایای افق و قائم
دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

دیدگاه ها بسته شده است