آموزش کار با دستگاه توتال استیشن (تئوری+عملی)

دوره کار با دستگاه توتال استیشن به صورت تئوری و عملی یکی از دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی و تجهیزات نقشه برداری شرکت توتالی است و شامل سرفصل های شناخت دستگاه یا دوربین نقشه برداری، استقرار دستگاه، دکمه FNC، برنامه های اندازه گیری (فایل یا صفحه Job، تعیین ایستگاه و تعیین ژیزمان)، برنامه های کاربردی (مانند برداشت و محاسبه نقاط، تعیین حدود زمین و بنا، بندگذاری و تعیین دقیق زیربنا، محاسبه مساحت زمین)، تنظیمات دستگاه، تنظیمات فاصله یاب (EDM)، مدیریت داده ها، خطاهای دستگاهی، انتقال داده ها، اطلاعات سیستم، نگهداری و مراقبت از دستگاه توتال استیشن و شیوه کار با دستگاه است.