تجهیزات نقشه برداری- توتالی
PENTAX/پنتاکس/ترازیاب پنتاکس AP228
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی
برچسب رتروتیپ لایکا
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

 

سه پایه متر و تراز لیزری لایکا مدل TRI70

دیدگاه ها بسته شده است