تجهیزات نقشه برداری- توتالی
مترلیزری لایکا D810
جولای 3, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی
مترلیزری لایکا X310
جولای 3, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

مترلیزری لایکا D510

 

مشخصات فنی

متر لیزری لایکا مدل Disto D510​
برد طولیابی تا 200 متر با دقت 1 میلیمتر در 100متر
دارای زاویه سنج 360 درجه با دقت 0.2 درجه
برنامه مساحت و حجم وقرائت ممتد
عملیات جمع و تفریق
توانایی محاسبه ضلع غیر قابل دسترس
محاسبات اتاق
قرائت تاخیری
تابع فبثاغورث
دارای هدف یاب دیجیتال و اندازه گیری شیب بام و مساحت نمای خارجی
اندازه گیری ذوزنقه
اندازه گیری غیر مستقیم ارتفاعات  فاقد نقطه انعکاسی
نمایش بیشترین و کمترین اندازه گیری
برنامه پروفیل ارتفاعی
ارتباط با بلوتوث
اندازه گیری فاصله افقی با یک برداشت
دارای استاندارد محافظتی  IP65
دارای تابع پیاده سازی -تکنولوژی برد بلند و صفحه نمایش رنگی
قابلیت نصب بر روی سه پایه

دیدگاه ها بسته شده است