ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

شارژر لایکا مدل GKL311

شارژر لایکا مدل GKL311
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

منشور لایکا مدل GPR111

منشور لایکا مدل GPR111
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

چرخمتر مکانیکی Freemans

چرخمتر مکانیکی Freemans
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

جعبه حمل توتال استیشن لایکا

جعبه حمل توتال استیشن لایکا
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

چشمی چپقی لایکا سری TC,TS

چشمی چپقی لایکا سری TC,TS
ژوئن 27, 2019
رتجهیزات نقشه برداری- توتالی

سایه بان نقشه برداری

سایه بان نقشه برداری
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

برچسب رتروتیپ لایکا

برچسب رتروتیپ لایکا
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

سه پایه متر و تراز لیزری لایکا مدل TRI70

  سه پایه متر و تراز لیزری لایکا مدل TRI70
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

PENTAX/پنتاکس/ترازیاب پنتاکس AP228

PENTAX/پنتاکس/ترازیاب پنتاکس AP228
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

ترازیاب DSZ2 فویف

ترازیاب DSZ2 فویف
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

ترازیاب طرح لایکا NA532

ترازیاب طرح لایکا NA532
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

ترازیاب لایکا NA730

ترازیاب لایکا NA730
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

ترازیاب لایکا NA720

  ترازیاب لایکا NA720
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

جی پی اس یازده فرکانسه کام ناو ComNav-T300

جی پی اس یازده فرکانسه کام ناو ComNav-T300 مشخصات فنی گیرنده مولتی فرکانس کام […]
ژوئن 27, 2019
نقشه برداری- توتالی

جی پی اس مولتی فرکانسه کام ناو ComNav-T300.PLUS

جی پی اس مولتی فرکانسه کام ناو ComNav-T300.PLUS مشخصات فنی گیرنده مولتی فرکانس کام […]
ژوئن 27, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

تئودولیت سندینگ ET05

دقت اندازه گیری زاویه 5 ثانیه قرائت زاویه به دوصورت 1 ثانیه و 5 […]
ژوئن 26, 2019
دوربین توتالی تجهیزات نقشه برداری

جی پی اس مولتی فرکانس ژئوپوز Geopos G10 Plus

جی پی اس مولتی فرکانس ژئوپوز Geopos G10 Plus مشخصات فنی جی پی اس […]
ژوئن 26, 2019

جی پی اس ژئوپوز Geopos G10 plus

جی پی اس ژئوپوز Geopos G10 plus مشخصات فنی جی پی اس ایستگاهی مولتی […]
ژوئن 26, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

جی پی اس سه فرکانسه لایکا GS18T

جی پی اس سه فرکانسه لایکا GS18T مشخصات فنی  لایکا سوئیس با ارائه گیرنده […]
ژوئن 26, 2019

ترازیاب لایکا NA724

مشخصات فنی : دقت 2 میلیمتر ( رفت و برگشت در یک کیلو متر) […]
ژوئن 26, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

جی پی اس سه فرکانسه Zenith25-PRO

جی پی اس سه فرکانسه Zenith25-PRO مشخصات فنی : دقت : 1.5 میلیمتر ( […]
ژوئن 26, 2019
تجهیزات نقشه برداری- توتالی

ترازیاب لایکا NA730

ترازیاب لایکا NA730 مشخصات فنی : دقت : 1.2 میلیمتر – رفت و برگشت […]