نقشه برداران چه کاری انجام میدهند؟
اکتبر 20, 2019
بازار کار نقشه برداری ?‍?
فوریه 1, 2020

نقشه برداری زمینی

نقشه برداری از آن ابتدای تاریخ به عنوان عنصری برای توسعه محیط زیست انسان ها ثبت شده است. نقشه برداری زمینی را می توان تکنیک و علم تعیین موقعیت های زمینی و فاصله ها و زاویه های بین آنها دانست. این نقاط اغلب در سطح زمین هستند و اکثراً برای تعیین نقشه ها، یا اهداف دیگری توسط دولت یا دیگر شرکت ها استفاده می شود.

 در حال حاضر نقشه برداری زمینی دارای اطلاعات و زمینه های فعالیت گسترده و اساسی برای دیگر رشته های ژئوماتیک مانند فتوگرامتری، ژئودزی، نجوم ژئودزی، هیدروگرافی و ... می باشد. نقشه برداری زمینی چیست؟ ?

نقشه برداری زمینی که از قدیمی ترین روش های اندازه گیری محسوب می شود، به معنای تعیین موقعیت دقیق عوارض و تهیه ی نقشه با استفاده از ابزار های اندازه گیری زمینی و با عملیات میدانی در علوم ژئوماتیک است. در نقشه برداری زمینی به طور کلی با اندازه گیری طول ها، زاویه ها و اختلاف ارتفاع، تصویر عوارض مشخص می شود و قابل ترسیم هستند.

در حال حاضر نقشه برداری زمینی دارای اطلاعات و زمینه های فعالیت گسترده و اساسی برای  دیگر رشته های ژئوماتیک مانند فتوگرامتری، ژئودزی، نجوم ژئودزی، هیدروگرافی و … می باشد. همچنین در تمام حوزه های علوم ژئوماتیک، این نقشه برداری زمینی است که بخش مهمی از فعالیت های تهیه ی نقشه را در خود جای داده است.

نقشه برداری زمینی چگونه انجام میشود؟

در نقشه برداری زمینی با استفاده و بهره گیری از دستگاه ها و سیستم های دقیق اندازه گیری مانند ۲ ست جی پی اس سه فرکانسه و ۴ دستگاه دوربین توتال فعالیت های مرتبط با نقشه برداری زمینی مانند تهیه ی نقشه های مسیر، تهیه ی نقشه های ثبتی، تهیه ی نقشه های توپوگرافی، تهیه ی پروفیل طولی و عرضی، بازنگری و به روز رسانی نقشه، تعیین موقعیت نقاط و ایجاد شبکه ی مبنایی، ایجاد نقاط مبنایی و ماندگار، نقشه برداری ابنیه ی تاریخی و تراز یابی دقیق با بهره گیری و نظارت کارشناسان و متخصصان نقشه برداری زمینی انجام می شود.

تجهیزات نقشه برداری زمینی توتال ایران ارائه دهنده تمامی خدمات مربوط به نقشه برداری می باشد شما می توانید از طریق تماس با ما راهنمایی ها و مشاوره های لازمه در این خصوص را دریافت نمایید.

 ?‍?نقشه برداری زمینی ابزار ها و وسایل معمول و متداولی استفاده می شود که عبارت اند از: 

   زاویه یاب: زاویه یاب یا تئودولیت به شکل یک دوربین برای اندازه گیری زوایا مورد استفاده قرار می گیرد. دوربین تئودولیت که بر روی یک سه پایه نصب شده، در یک نقطه ی مشخص قرار می گیرد و زوایای افقی و قائم بین دو امتداد را اندازه گیری می کند. در تئودولیت با قراولروی زوایای افقی بین دو امتداد به دو نقطه مشص می شود.

 متر نواری: متر نواری در نقشه برداری زمینی برای اندازه گیری طول استفاده می شود. در نقشه برداری زمینی از متر هایی با جنس های مختلف فلزی، پارچه ای و … و با طول های متفاوت ۱ تا ۵۰ متری ساخته می شود.

   تراز یاب: تراز یاب یا نیوو دوربینی مستقر بر روی یک سه پایه است که اختلاف ارتفاع بین دو نقطه را اندازه گیری می کند. در نقشه برداری زمینی برای تعیین اختلاف ارتفاع توسط این دوربین از نوعی خط کش که میر یا شاخص نامیده می شود نیز استفاده می کنند. در نیوو یا تراز یاب بعد از انجام مراحل مورد نیاز برای استفاده از آن که شامل اسقرار نیوو بین دو نقطه، خواندن عدد روی شاخص یا خط کش میر، قرار دادن شاخص بر روی نقطه ی دوم و توجه مجدد به عدد روی شاخص است، تفاضل اعداد نشان داده شده، اختلاف ارتفاع دو نقطه را در نقشه برداری زمینی معلوم می کند.

 توتال استیشن: این دستگاه با توجه به پیشرفت وسایل و تجهیزات نقشه برداری به خصوص نقشه برداری زمینی در سالزاویه یاب: زاویه یاب یا تئودولیت به شکل یک دوربین برای اندازه گیری زوایا مورد استفاده قرار می گیرد. دوربین تئودولیت که بر روی یک سه پایه نصب شده، در یک نقطه ی مشخص قرار می گیرد های اخیراز ترکیب طوا یاب ها و تئودولیت ها به وجود آمده و به عنوان یک وسیله ی مستقل مورد استفاده قرار می گیرد.

   طول یاب الکترونیکی لیزری: استفاده از ابزار های الکترونیکی باعث شده است تا اندازه گیری طول ها به ویژه طول های بسیار بلند سریع تر و آسان تر صورت بگیرد. طول یابی های الکترونیکی بر مبنای ارسال موج و دریافت موج منعکس کننده و اندازه گیری اختلاف فاز موج پایه گذاری شده اند. دقت اندازه گیری در این روش با توجه به شرایط اندازه گیری و تجهیزات مورد استفاده متفاوت می باشد. در نقشه برداری زمینی طول یاب های الکترونیکی عموما بر روی تئودولیت ها نصب شده و از منشور منعکس کننده امواج در کنار آن استفاده می شود.

  سیستم تعیین موقعیت جهانی: در نقشه برداری زمینی از سیستم تعیین موقعیت جهانی یا جی پی اس نیز استفاده می شود. سیستم تعیین موقعیت جهانی یک سیستم برای مسیریابی و راهبری ماهواره ای است که از شبکه ای با حداقل ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. این سیستم که به دستور و سفارش وزارت دفاع کشور آمریکا ساخته شده و در مدار زمین قرار گرفته، در ابتدای امر برای مصرف در صنایع نظامی استفاده می شد ولی از سال ۱۹۸۰ آزاد برای عموم تلقی گردید. در نقشه برداری زمینی از گیرنده های ماهواره ای برای تعیین موقعیت نقاط مختلف بهره گیری می شود.

 

نکات مهم که نباید فراموش شود✔

قبلا در مقاله ی نقشه برداری زمینی در خصوص چند نکته ی مهم که در خصوص نقشه برداری زمینی نباید فراموش شود گفته شده است، پیاده سازی برنامه ریزی های انجام شده برای تحقق اهداف به بهترین نحو، همواره در دستور کار شرکت های نقشه برداری زمینی قرار دارد. بدون بهره گیری از اصول مهندسی کار نقشه برداری میسر نخواهد بود. قطعا همه میتوانند با میخ و چکش کار کنند اما نحوه ی کار با ابزار تخصصی مانند دوربین تورتال و … امری است که حضور مهندس و شرکت های ناظر را می طلبد و روند انجام نقشه برداری باید توسط کارشناسان مربوطه انجام شود

دیدگاه ها بسته شده است