نمایشگاه ژئوماتیک سال 97 - سازمان نقشه برداری

  • تجهیزات نقشه برداری- توتالی
  • تجهیزات نقشه برداری- توتالی

دوربین نقشه برداری لایکا ، توتال استیشن لایکا ، توتال استیشن سندینگ ، دوربین نقشه برداری سندینگ


دوربین نقشه برداری لایکا ، توتال استیشن لایکا ، توتال استیشن سندینگ ، دوربین نقشه برداری سندینگ


جی پی اس سه فرکانسه ، تعمیرات و کالیبراسیون ، ترازیاب ، جی پی اس گارمین ، متر لیزری لایکا